Tilbake : Er ferdig med å plundre nede i skogen og har kommet til setra

Flatningane. Det er nå lite stignig frem til Navarsete.

Breheimen_2018_02