Tilbake : Ser tilbake ned til setra der. Det er grønt og fint her.

Men en bra stigning.

Breheimen_2018_06