Tilbake : Ser tilbake. Har gått langs vannet her

og nå er det stigning igjen.

Breheimen_2018_08