Tilbake : Ser tilbake. Har kommet opp til Øystølreset.

Det var en skikelig kneik opp.

Breheimen_2018_16_2