Tilbake : Er på toppen av Hamardalsbandet,

og det går nå fort nedover på snøflater.

Breheimen_2018_21