Tilbake : Her Kjervafosso. Der nede ligger Åsetevatnet hvor Fast ligger.

Skal nå følge stien som så går ned til Fast.

Breheimen_2018_23