Tilbake : Har kommet til Åsete og skal begynne

å gå opp til Tråneklanten.

Breheimen_2018_27