Tilbake : Ser over dalen og opp i fjellet der jeg skal

gå i morgen på vei til Nøstedalseter.

Breheimen_2018_38