Tilbake : Her skal jeg gå den nye stien bort til

enden av Rausdalsvatnet.

Breheimen_2018_44