Tilbake : Ser ned til Markerisdalen.

Breheimen_2018_47