Tilbake : Nærmer meg Leirvatnet og oppstigningen derfra.

Breheimen_2018_51