Tilbake : Her er skal jeg gå på østsiden av Leirvatnet oppover.

Breheimen_2018_55