Tilbake : Har passert Gravdalsvannet på nordsiden

og skal snart ned til Fivlemyrane.

Breheimen_2018_59