Tilbake : Har kommet et stykke opp i Vetledalen.

Det stiger ikke så mye her.

Breheimen_2018_60