Tilbake : Har kommet et stykke opp i dalen,

til fossen i Vetledalen.

Breheimen_2018_61