Tilbake : Ser tilbake ned dalen.

Til Vetledalsvatnet.

Breheimen_2018