Tilbake : Det er en lang oppstigning,

men det er en fin sti opp her.

Breheimen_2018_66