Tilbake : Det ligger igjen litt snø her oppe.

Breheimen_2018_70