Tilbake : Har begynt å gå på snøfelt nedover

mot Storevatnet. Det var vanskelig å se rødmerkingen her.

Breheimen_2018_74