Tilbake : Har kommet ned til Storevatnet,

og truffet rødmerkingen igjen.

Breheimen_2018_75