Tilbake : Ser tilbake der jeg gikk

på snøfeltene nedover.

Breheimen_2018_76