Tilbake : Storevatnet. Gikk forbi dette vannet i 2009

i motsatt ende. Til Sognefjellshytta. Det er et stort vann.

Breheimen_2018_77