Tilbake : Her er en Hoppeedderkopp. Den er 2mm stor.