Hjem : Har gått ca. 40min. fra Schulzhytta. Det er variert terreng her.

Fra-Schulzhytta1