Hjem : Går skrå oppover mot Smørfjellet og Turrularsfjellet. Fin utsikt her.

Fra_Schulzhytta2