Hjem : Går i mellom Smørfjellet og Turrularsfjellet. Er på ca. 780m.o.h

Fra-Schulzhytta3