Hjem : Alvdal Vestfjell, Her har jeg på vei fra Breisjøseter mot Bjørnhollia. Ser tilbake mot Storsølkletten.

Fra_Alvdal