Hjem : Har kommet til Flakvatnet. Det er ikke mye vegetasjon her.

Finse