Hjem : Har kommet opp på toppen og skal gå gjennom Kyrkjedøri. Her er det mye stein men ganske OK å gå.

Finse