Hjem : Jeg ser tilbake opp mot Nordbotnane. Det var en ganske bratt nedstigning hit.

Finse