Hjem : Ser tilbake mot Folarskardtjørnan. Det er et lite våtområdet her.

Finse