Hjem : Her er strandpromenaden i Stjørdal. Turen er gjort.

Fra_Hembre