Tilbake Her ser jeg tilbake mot Reinheim og nedover Stroplsjødalen. En kan se at det er snø på toppene.

Fra_Reinheim_02