Hjem : Her ligger Geitvassdalen med helårsbru over Festningstjørni. Bruk piler nederst.

Fra_Rjukan