Hjem : Dovre, Har passert Salthøtjønna og nærmer med nedstigningen til Grøvudals botnen

Fra_Snoheim_11