Hjem : Dovre, Det begynner å bli grønnere nedover mot Litlvatnet som ligger der nede

Fra_Snohetta_13