Hjem : Dovre, Har gått opp langs Indre Tverråa og ser tilbake ned på Grøvudalen. Det er 420m fra dalen til stiskille Vangshaugen / Aursjøhytta.

Fra_Snoheim_17