Hjem : Dovre, Her er litt av Vangshaugen. Det var mange bygninger.

Fra_Snoheim_22