Hjem : Dovre, Her ligger Vangshaugen så fint ute på en odde på andre siden av Storvatnet. Jeg skal gå rundt vannet til den andre enden.

Fra_Snoheim_23