Hjem : Dovre, Har kommet bort til Stortela. Her skal jeg opp nord/vest ca. 420m opp.

Fra_snoheim_24