Hjem : Dovre, Har kommet opp den verste stigningen.

Fra_Snoheim_25