Hjem : Dovre, Ser her sydvestover til Høgsamdemman.

Fra_Snoheim_26