Hjem : Dovre, Går her nord for Melsseterkollen. Ser fjella på andre siden av Sunndalen.

Fra_Snoheim_27