Hjem : Dovre, Ser tilbake på Åmotvatnet og hytta langt der borte

Fra_Snoheim_9