Hjem : Dovre, Jeg ser Drugshætjørin der borte. Det er et ganske flatt parti foran meg.

Fra_Snoheim_9_1