Hjem : Her ser en det spesielle landskapet her. Ser også Høgronden, Midtronden og Digerronden på andre siden av dalen. Alle over 2000m. Bruk pilene nederst.

Fra_Spidebergseter_22