Hjem : Jotunheimen, Står på Urdadalsbandet og ser tilbake og ned mot Urdadalstjønne.

Fra_Spiterstulen_6