Tilbake : Her er den nedre fossen i Nupselva. Helt nede ved brua her. Store Nup bak i bilde.

Haukeliseter_2017_03