Tilbake : Har kommet opp til vann 1 etter Mannevasstjønn.

Her skal jeg til høyre å gå langs vannet.

Fra venstre side her skulle stien jeg misset ha kommet inn.

Haukelister_2017_20