Tilbake : Ser tilbake i vann nr. 2.

Det var veldig mye stein her.