Tilbake : Ser tilbake i vann nr. 2. Det var veldig mye stein her.